Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Miejscowości odpustowe

Barokowy areał pielgrzymkowy Krztiny

Barokowy areał pielgrzymkowy Krztiny

Barokowy areał pielgrzymkowy pod wezwaniem Panny Marii w Krztinach, jest dziełem J.B.Santiniego. Jest to jedna z najładniejszych i pod względem artystycznym najbardziej cennych pamiątek sakralnych. Chodzi o jedno z najstarszych miejsc pielgrzymkowych na Morawach Południowych. Główna pielgrzymka odbywa się corocznie w maju.

www.krtiny.cz

Klasztor Rosa coeli

Klasztor Rosa coeli

W klasztorze miał siedzibę Zakon Sióstr Prezentek od końca XII wieku aż do podpalenia przez Husytów. Próby odnowienia Zakonu zostały zaniechane najpierw z powodu proboszcza Göschla, który przeszedł na luteranizm i poślubił jedną z zakonnic, a następnie z powodu morderczego ataku na klasztor. Na początku XVIII wieku Prezenci ze Strahova próbowali ponownie odnowić istnienie zakonu, niestety, bo budynek spłąnął i obecnie jest ruiną.

www.dolnikounice.cz

Klasztor benedyktyński Rajhrad

Klasztor benedyktyński Rajhrad

Najstarsze budynki klasztoru na Morawach pochodzą z XI wieku. Został on założony zgodnie z tradycją przez czeskiego księcia Brzetysława I. Obecny areał został dokończony według projektu Santiniego w roku 1739. W roku 1950 mnisi zostali wygnani z klasztoru, który został zajęty przez wojsko. Znacząco zniszczone budynki, które są zabytkiem kultury, dziś z sukcesem dzięki grantom i dotacjom renowują obecni ich właściciele, czyli zakon Benedyktynów. W już zrekonstruowanych pomieszczeniach siedzibę ma Miejsce pamięci piśmiennictwa na Morawach, oddział Muzeum Regionu Brneńskiego.

www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Katedra Zbawienia Pańskiego

Katedra Zbawienia Pańskiego

Druga największa katedra na Morawach i Śląsku, po bazylice na Velehradzie, jest ozdobą i jedną z najpiękniejszych pamiątek sakralnych w Ostrawie i w całym regionie. Trzynawowa bazylika noworenesansowa zakończona jest półokrągłą apsydą z dwoma wieżami o wysokości 67 m z roku 1889 według projektu Gustava Meretty. Wnętrza są dziełem Maxa von Ferstela. W maju 1996 założył ówczesny papież Jan Paweł II diecezję ostrawskoopawską a we wrześniu tego samego roku bazylika została podwyższona na katedrę.

www.ostravainfo.cz

Kościół św. Cyryla i Metodego w Hrczawie

Kościół św. Cyryla i Metodego w Hrczawie

Najmłodszy spośród kościołów drewnianych (1936), na pierwszy rzut oka zadziwia swoją prostotą. Wewnątrz jednak kryje się misternie rzeźbiona chrzcielnica. Na terenie gminy Hrczawa zbiegają się granice Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Fakt ten podkreślają trzy granitowe monolity opatrzone godłami państwowymi i nazwami graniczących ze sobą państw.

 

 

www.volny.cz/obec.hrcava

Krzywy kościół św. Piotra z Alkantary w Karwinie

Krzywy kościół św. Piotra z Alkantary w Karwinie

Wydobycie węgla kamiennego doprowadziło do upadku wielu wsi i całych miast Dawne miasto Karvinná zamieniło się w obszar peryferyjny z zaledwie skromnymi pozostałościami wcześniejszego bogactwa Unikatowym obiektem jest tutejszy barokowy kościół św Piotra z Alkantary Został wzniesiony w 1759 roku, później w wyniku szkód górniczych osiadł o ponad 37 metrów w stosunku do pierwotnego poziomu i pochylił się o 6,8 stopnia na południe Z tego powodu ta niezwykła budowla jest zasłużenie nazywana „czeską Pizą”.

www.rkka.cz

Miejscowość odpustowa Swaty Kopeczek

Miejscowość odpustowa Swaty Kopeczek

Na miejscu byłej kaplicy z początku 17. wieku została w latach 1669 – 1679 zbudowana katedra pielgrzymkowa Marii Panny, najbardziej znana dominanta regionu. Cały kompleks służył jako letnia siedziba zakonu premonstratów z klasztoru Hradisko. Przy pielgrzymce Jana Pawła II w maju 1995 r. została katedra odpustowa ogłoszona za basilica minor. W pięknym środowisku leśnym znajduje się ogród zoologiczny Ołomuniec.

www.svatykopecek.cz

Welehrad

Welehrad

Najbardziej znane miejsce pielgrzymek nie tylko na Morawach. Miejsce, gdzie przyszli Cyryl i Metody, żeby szerzyć stąd wiarę chrześcijańską. Każdego roku w dzień święta Cyryla i Metodego spotykają się tutaj tysiące wierzących z całej Europy. Welehradska bazylika napełnia pielgrzymów pokorą.

www.farnostvelehrad.cz
www.velehradinfo.cz

Święty Hostyn

Święty Hostyn

Święty Hostyn jest najczęściej odwiedzanym i - obok Welehradu - najbardziej znanym sanktuarium na Morawach. Już od trzech stuleci Wzgórze Hostyńskie (735 m n.p.m.), wraz ze znajdującą się na nim bazyliką "mniejszą" poświęconą Matce Boskiej, jest celem dla tysięcy pielgrzymów, którzy poszukują tutaj miejsce schronienia przed swymi problemami i pomoc w ich rozwiązywaniu.

www.hostyn.cz