Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Příroda

Dolní Morava

Dolní Morava

Toulky Dolní Moravou:

Díky příhodným klimatickým podmínkám a nížinnému charakteru vznikla v oblasti soutoku Dyje a Moravy malebná krajina s největším dochovaným zbytekem lužního lesa na území Evropy s vodními plochami, které jsou rájem vodního ptactva. Společně s Pálavou a Lednicko-valitckým areálem je zahrnuta do biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava o rozsahu více než 300 km2. Územím prochází řada značených turistických tras a cyklostezek.

www.dolnimorava.org

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty

Romantika Bílých Karpat:

Bílé Karpaty jsou dlouhé táhlé pohoří, po jehož hřebenech prochází česko-slovenská hranice. Krajina rozsáhlých luk s roztroušenými políčky, sady a pastvinami byla po staletí citlivě kultivována harmonickým soužitím člověka s přírodou a dnes chráněná jako biosférická rezervace UNESCO. Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina (970 m) s dalekými výhledy do moravského i slovenského vnitrozemí.

www.bilekarpaty.cz/vis/

Národní park Podyjí

Národní park Podyjí

Na kole Národním parkem Podyjí:

Nejmenší tuzemský národní park, vyhlášený roku 1992, tvoří kaňon řeky Dyje s hluboce zaříznutými meandry, skalními stěnami a kamennými moři mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Kromě Návštěvnického centra se stálou expozicí v Čížově je všem milovníkům přírody k dispozici dobře značená síť turistických stezek pro pěsí a cyklisty, několik tematických okruhů i přístřešky pro nepřiznivé počasí.

 

www.nppodyji.cz

Moravský kras

Moravský kras

Podzemní svět Moravského krasu:

Krápníkové jeskyně, ukryté pod zemským povrchem jedné z nejvýznamnějších krasových oblastí ve Střední Evropě, každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Přístupné jsou jeskyně Punkevní (součástí prohlídky je plavba po podzemní říčce Punkvě), Balcarka, Kateřinská, Výpustek a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Výchozím bodem do centrální oblasti krasu je Skalní Mlýn, k Punkevním jeskyním vás doveze ekologický elektrický vláček, k propasti Macocha vede lanovka.

www.cavemk.cz

Soubor útulen na Pustevnách

Soubor útulen na Pustevnách

Sídlo, které je pojmenované po poustevnících žijících na území Beskyd do roku 1874. V zimě vyhledávané lyžařské středisko, v létě ideální turistický cíl pro odpočinek a relaxaci v horách s nádherným výhledem.

www.pustevny.cz

Praděd

Praděd

Nejvyšší hora nejen Jeseníku a Moravskoslezského kraje ale také celé Moravy. Její majestátný vrchol se tyčí do výšky 1 491 m n. m. V zimních měsících je Praděd vyhledáván především lyžaři a běžkaři, kteří zde mohou nalézt jedinečné vyžití.

www.jeseniky.net

CHKO Poodří

CHKO Poodří

O chráněné krajinné oblasti Poodří lze říci, že se jedná o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence, zároveň se jedná o významnou ptačí oblast zařazenou do NATURA 2000. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice), další se připravují k vyhlášení. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny.

 

CHKO Poodří je území se zachovalou údolní nivou řeky Odry, typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Největší hodnoty představují meandry a slepá ramena Odry, množství travních porostů, lužní lesy a rybniční soustavy.

 

 

 

CHKO Beskydy

CHKO Beskydy

Význam chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 50 maloplošných zvláště chráněných území, jedná se o 7 národních přírodních rezervací (Kněhyně, Mazák, Mionší, Pulčín-Hradisko, Radhošť, Razula, Salajka), 20 přírodních rezervací a 23 přírodních památek. CHKO Beskydy se územně překrývá s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

CHKO Beskydy představuje výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami.

Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně

Tvoří je komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskyně mají překrásnou krápníkovou výzdobu, jejíž bohatost vyniká ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a dómu Gigantů. Dominantou podzemních prostor je přes dva metry dlouhá záclona. Další jeskyně naleznete na stránkách.

www.caves.cz

CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Jeseníky

CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Jeseníky

Téměř nedotčené lužní lesy podél meandrující, neregulované řeky Moravy patří mezi nejvýznamnější oblasti svého druhu ve střední Evropě. Výše po proudu se ráz krajiny pomalu mění ve zvlněnou krajinu podhůří Jeseníků, které se zvedají do výšky necelých 1 500 m n. m. Za zhlédnutí také stojí Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, jejíž horní nádrž je zasazena do vrcholku kopce Mravenečník nad údolím Desné.

www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál patří k největším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Tato historická vodní cesta s třinácti funkčními plavebními komorami je splavná v délce 50 kilometrů. Kanál láká k rekreačním účelům a nabízí netradiční zážitky a možnosti odpočinku. Stačí jen vysednout z lodi a na kole či pěšky se vydat do překrásné krajiny Slovácka za poznáním místních specialit a vynikajícího vína. Na Baťův kanál totiž navazuje síť vinařských stezek, které nepoznat by byl hřích.

www.batacanal.cz

Od Chřibů po Bílé Karpaty

Od Chřibů po Bílé Karpaty

Zlínský kraj je proslulý krásnou přírodou, zajímavými památkami a živými folklórními tradicemi. Přirozenou osou tohoto regionu je široké údolí řeky Moravy. Na západě se zvedají Chřiby, směrem na východ Hostýnské a Vizovické vrchy a hraniční pás Bílých Karpat, Javorníků a Beskyd. Co název, to pojem pro milovníky přírody, pěší turisty, cyklisty i lyžaře.

www.slovacko.cz
bilekarpaty.net