Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Poutní místa

Barokní poutní kostel Křtiny

Barokní poutní kostel Křtiny

Barokní poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách je dílem J. B. Santiniho. Jedno z nejstarších poutních míst na jižní Moravě. Jedná se o jednu z nejhezčích a umělecky nejhodnotnějších sakrálních památek na Moravě. Hlavní pouť se každoročně koná v květnu na svatodušní svátky.

www.krtiny.cz

Klášter Rosa coeli

Klášter Rosa coeli

Od konce 12. století do svého vypálení husity obývaly klášter jeptišky premonstrátského řádu. Snahy o jeho obnovu zhatil nejprve probošt Göschl, který přestoupil k luteránství a vzal si dokonce jednu z jeptišek, a následně vražedné přepadení kláštera. Když se počátkem 18. století pokoušeli strahovští premonstráti klášter obnovit, vyhořel a dodnes je ruinou.

www.dolnikounice.cz

Benediktinské opatství Rajhrad

Benediktinské opatství Rajhrad

Nejstarší klášterní budovy na Moravě pochází z první poloviny 11. století, kdy je dle tradice založil český kníže Břetislav I. Současný areál byl podle Santiniho návrhu dokončen r. 1739. V roce 1950 byli mniši vyhnáni a klášter na 40 let opanovala armáda. Značně zchátralé kulturní památce díky grantům a darům úspěšně vrací krásu současní majitelé – benediktini. V již opravených prostorách sídlí Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska.

www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Katedrála Božského Spasitele

Katedrála Božského Spasitele

Druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, po bazilice na Velehradě, je ozdobou a jednou z nejkrásnějších církevních památek v Ostravě a v celém kraji.Trojlodní novorenesanční bazilika je zakončena půlkruhovitou apsidou se dvěma 67 m vysokými věžemi z roku 1889 podle projektu Gustava Meretty. Interiér je dílem Maxe von Ferstela. V květnu 1996 tehdejší papež Jan Pavel II. založil ostravsko-opavskou diecézi a v září téhož roku byla bazilika povýšena na katedrálu.

www.ostravainfo.cz

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě

Nejmladší z dřevěných kostelů (z roku 1936) působí na první pohled velmi prostě, uvnitř je však skryta bohatě vyřezávaná křtitelnice. V obci Hrčava se stýkají hranice ČR, SR a Polské republiky. Byly zde vztyčeny tři žulové monolity se státními znaky jednotlivých zemí a jejich názvy.

www.volny.cz/obec.hrcava

Kostel Sv. Petra z Alkantary - Karviná

Kostel Sv. Petra z Alkantary - Karviná

Nejšikmější kostel v ČR - "Česká Pisa" sklon 6,8 stupňů, pokles půdy pod kostelem 37 metrů. Prohlídku s výkladem lez domluvit.

 

 

www.rkka.cz

Poutní místo Svatý Kopeček

Poutní místo Svatý Kopeček

Na místě bývalé kaple z počátku 17. století byl v letech 1669 – 1679 postaven poutní chrám Navštívení Panny Marie, nejvýznamnější dominanta kraje. Celý areál sloužil jako letní sídlo premonstrátů z kláštera Hradisko. Při návštěvě papeže Jana Pavla II. v květnu 1995 byl poutní chrám prohlášen za baziliku minor. V krásném lesním prostředí je umístěna Zoologická zahrada Olomouc.

www.svatykopecek.cz

Velehrad

Velehrad

Nejvýznamnější poutní místo nejen na Moravě. Místo, kam přišli slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, aby odtud začali šířit křesťanskou víru. Každým rokem se zde v den svátku Cyrila a Metoděje scházejí tisíce věřících z celé Evropy. Velehradská bazilika poutníky naplňuje pokorou a vnímavostí..

www.farnostvelehrad.cz
www.velehradinfo.cz

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě viditelným už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů. První písemná zmínka o kopci Hostýnu (735 m. n. m.) pochází z poloviny 16. století. První osadníci však žili na Hostýně již v pravěku. Vrchol Hostýna je obehnán valem o délce 1 835 m, který má dodnes v některých místech výšku 9 m a šířku 23 m. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Její základní kámen byl posvěcen r. 1721 a vytvořil ji podle plánů J. Ignáce Cyraniho stavitel Tomáš Šturm. Stavba byla dokončena v r. 1748. Za oltářem se skrývá reliéf hostýnské madony a pod ním je zobrazena porážka Tatarů. Po levé straně baziliky začíná křížová cesta, která je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z tradice valašských lidových staveb. Výmalbu provedl Joža Úprka a Jano Köhler.

 

www.hostyn.cz